22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no

Medlemskap

Våre nasjonale og internasjonale medlemskap i sentrale bransje foreninger gir økt kunnskap, innovasjon og et uvurderlig nettverk.

 

Bærum næringsråd

Hovedmålene til Bærum Næringsråd er å tilrettelegge for best mulig rammebetingelser, stimulere til innovasjon og være en plattform for faglig nettverk for sine medlemmer. Som medlem av Bærum næringsråd er vår virksomhet en del av et forretnings- nettverk som gir gode profileringsmuligheter, mulighet for nye forretnings- og samarbeidspartnere, og som skaper vekst og gir mulighet for langvarige relasjoner.

www.bn.no

 

 

DNR

Den norske Reisebransjeforening.

Foreningen arbeider for å påvirke medlemmenes rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til medlemmer i bransjespesifikke saker, hovedsakelig av juridisk karakter. Samtidig fungerer foreningen som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

www.virke.no
Foreningen er i dag knyttet opp mot Hovedorganisasjonen Virke/bransjer/reiser utland.

Discover America Norway

Gjennom vårt medlemskap får vi tilgang til et viktig nettverk, oppdatert informasjon om USA som reisemål, de siste trender og steder som gjelder i de ulike stater. I tillegg tilgang til studieturer til aktuelle, interessante områder i USA, nye kreative aktiviteter og reiseopplegg.

www.discoveramerica.no

SPONSOR OG EVENTFORENINGEN

CIC er et aktivt medlem i Sponsor og Eventforeningen, en møteplass med fokus på sponsing og event som kommunikasjons –og markedsføringsverktøy. Dette er særlig aktuelt for oss som event arrangør.

Igjennom vårt medlemskap gir dette oss tilgang til et verdifullt nettverk i næringslivet, idretten, kultur, foreninger og organisasjoner samt sentrale leverandører og samarbeidspartnere i Norge.
Når det kommer til stykke handler alt om kontakter.

I tillegg er dette en inspirerende arena og en faglig fokusert forening, hvor viktige erfaringer og informasjon deles blant medlemmene.  sponsorogeventforeningen.no

 

Reisegarantifondet

Stiftelsen Reisegarantifondet administrerer reisegarantiordningen i Norge, og som medlem faller våre kunder inn under denne ordningen.

CIC event congress har stilt den nødvendige økonomiske garanti siden medlemskapet ble inngått.

www.reisegarantifondet.no

CIC er med på å skape våre kunders suksess

Telefon 22 59 19 80