22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no

Medlemskap

Våre nasjonale og internasjonale medlemskap i sentrale bransje foreninger gir økt kunnskap, innovasjon og et uvurderlig nettverk.

Meeting Professionals International

Meeting Professionals International (MPI) er den største møte og event forening i verden. Grunnlagt i 1972, har foreningen fokus på innovativ og relevant kunnskap om møte industrien, gir tilgang til et sentralt og meget viktig internasjonalt nettverk, samt går foran som en ener i forhold til promotering av og vekst innen møteindustrien.

 

 

DNR

Den norske Reisebransjeforening.

Foreningen arbeider for å påvirke medlemmenes rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til medlemmer i bransjespesifikke saker, hovedsakelig av juridisk karakter. Samtidig fungerer foreningen som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

www.virke.no
Foreningen er i dag knyttet opp mot Hovedorganisasjonen Virke/bransjer/reiser utland.

Discover America Norway

Gjennom vårt medlemskap får vi tilgang til et viktig nettverk, oppdatert informasjon om USA som reisemål, de siste trender og steder som gjelder i de ulike stater. I tillegg tilgang til studieturer til aktuelle, interessante områder i USA, nye kreative aktiviteter og reiseopplegg.

www.discoveramerica.no

Reisegarantifondet

Stiftelsen Reisegarantifondet administrerer reisegarantiordningen i Norge, og som medlem faller våre kunder inn under denne ordningen.

CIC event congress har stilt den nødvendige økonomiske garanti siden medlemskapet ble inngått.

www.reisegarantifondet.no

HSMAI Chapter Norway

CIC event congress er medlem av denne verdensomspennende organisasjonen for salgs –og markedsføringsledere, som representerer alle deler av reiselivsbransjen.

HSMAI er reiselivets møteplass for informasjon, kunnskap, nye trender og kontaktnett.

www.hsmai.no

SPONSOR OG EVENTFORENINGEN

CIC er et aktivt medlem i Sponsor og Eventforeningen, en møteplass med fokus på sponsing og event som kommunikasjons –og markedsføringsverktøy. Dette er særlig aktuelt for oss som event arrangør.

Igjennom vårt medlemskap gir dette oss tilgang til et verdifullt nettverk i næringslivet, idretten, kultur, foreninger og organisasjoner samt sentrale leverandører og samarbeidspartnere i Norge.
Når det kommer til stykke handler alt om kontakter.

I tillegg er dette en inspirerende arena og en faglig fokusert forening, hvor viktige erfaringer og informasjon deles blant medlemmene.  sponsorogeventforeningen.no

 

CIC er med på å skape våre kunders suksess

Telefon 22 59 19 80

CIC på Facebook