22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no

Kurs

Kursarrangør med mer enn 20 års erfaring.

Kursarrangør med mer enn 20 års erfaring

Til fjells, til sjøs, i by eller i utkanten – som profesjonell møtearrangør organiserer CIC event congress kurs over hele landet. Du kan ha fokus på den faglige delen, overlat alt det praktiske til oss.

Fra rådgivning, konseptutvikling, rammer, sted, omgivelser, bespisning til skreddersydd innhold og gjennomføring. Ingenting overlates til tilfeldighetene.

CIC event congress har levert totalløsninger innen kurs, møter, konferanser og kongress/PCO tjenester siden 1995. Våre oppdragsgivere kan være trygge på at det er kontroll i alle ledd, og at vi alltid leverer i henhold til oppdragsbeskrivelse. Dette kan våre solide referanser bekrefte. Disse oversendes på forespørsel.

CIC har prøvd ut en rekke digitale løsninger de siste årene og gjort oss mange erfaringer underveis. Vi, sammen med våre kunder er helt avhengig av et system som kan imøtekomme dagens digitale krav innen møter og konferanser. Samtidig må disse være brukervennlige. Parallelt må det være et kontinuerlig fokus på og arbeid med å videreutvikle eksisterende moduler og nye løsninger tilpasset fremtidens digitale verden.

CIC har jobbet tett med www.delegia.se og deres systemer i flere år, og vært med på å videreutvikle deres moduler innen registreringssystemer for møteindustrien. Vi har egen stab som er opplært på Delegia, produserer skreddersydde nettsider, apps, web løsninger, invitasjoner, sørger for deltager håndtering og økonomi delen for våre oppdragsgivere.

CIC event congress dekker alle de tjenester som forventes av et profesjonelt kongressbyrå. Vi er også fleksibel i forhold til hvilke og hvor mange tjenester du ønsker å benytte deg av.

Prosjektledelse – en vellykket konferanse handler om god planlegging, klar ansvarsfordeling, struktur og gjennomføringsevne. Vi følger prosjektet fra A-Å. Les mer om «Prosjektledelse»

Nettsider og sosiale media – vi produserer skreddersydde nettsider tilpasset konferansens design og uttrykk. Sosiale media tilpasses i forhold til dette. Les mer om «Nettsider og sosiale media»

App – ved å produsere en app vil deltagerne på en effektiv måte kunne finne all relevant informasjon om konferansen, og alle behov i forhold til registrering, deltagelse på ulike møter, sosialt program med mer. Les mer om «App og mobilweb».

Deltagerservice – profesjonell tilrettelegging og oppfølging av alle deltagere danner et godt utgangspunkt for suksess. Les mer om «Deltagerservice».

Hotellbooking – vi koordinerer gjerne denne delen vis a vis den enkelte deltager, utstiller, speaker og arrangementskomite. Dette omhandler bl.a. bekreftelser, oppfølging og betaling. Les mer om «Hotellbooking»

Arena – vi gjør grundig research i forhold til riktig arena for din konferanse. Vi vurderer behov, krav tilpasset avviklingen av konferansen og logistikken i forhold til alle deltagerne. Les mer om «arena»

Transport – som et sertifisert IATA-byrå har vi muligheter til å inngå spesialavtaler og utstede egne flybilletter for alle tilreisende til konferansen. Lokale transporter og VIP transport ivaretas til de ulike tilstelninger i regi av konferansen. Les mer om «Transport» og«Om CIC, IATA-byrå»

Sosialt program – den sosiale delen av konferansen er vel så viktig som den faglige delen. Det er her kunnskap, erfaring og de gode samtalene utveksles. Da er det viktig at de sosiale rammene er godt gjennomtenkt med en fin balanse. Les mer om «Sosialt program»

Møteteknikk – god planlegging av den møtetekniske delen med riktig oppsett, nødvendige tekniske hjelpemidler må være godt gjennomtenkt i forhold til de enkelte innslag. Dette er grunnleggende for en smertefri avvikling. Les mer om «Møteteknikk»

Tolketjenester – vi skaffer nødvendig utstyr og profesjonelle simultantolker innen alle språk. Les mer om «Tolketjenester»

Utstilling – er bærebjelken i svært mange konferanser. Profesjonell utstillerhåndtering er derfor svært viktig og tidkrevende. Vi bidrar med god informasjon og tilrettelagte rammer for utstillerne fra A-Å. Les mer om «Utstilling»

Abstract håndtering – og poster utstilling til vitenskapelige konferanser og kongresser kan administreres igjennom vårt kongressprogram www.delegia.se med skreddersydd modul for abstract håndtering. Les mer om «Abstract håndtering»

Trykksaker – igjennom vårt nettverk av dyktige partnere kan vi bidra med design og trykketjenester av diverse trykksaker til konferansen, markedsføringsmateriell, og andre effekter. Vi bistår også utstillerne med produksjon av ulike effekter. Les mer om «Trykksaker»

Pre –og postturer – som eventbyrå for norsk næringsliv har vi et solid nettverk i Norge, og erfaring med å tilrettelegge for og gjennomføre turer til populære steder som Lofoten, Nord-Kapp, Hurtigruten i kombinasjon med besøk i land, vestlandsfjordene, Flåmsbanen og Bergen.  Les mer om «Pre –og Postturer»

Økonomi – vi har lang erfaring med budsjetter og kostnadskontroll av større eventer, konferanser og kongresser. Dette manøvreres med en sikker hånd. Les mer om «Økonomi»

Sekretariat tjenester – CIC event congress vil være på plass med et «kongress sekretariat» under avviklingen av konferansen. Teamet vil bestå av prosjektleder med assistenter fra oss, som vil ta ansvar for planlegging og registrering av alle delegater, samt være tilstede under hele konferansen og kvalitetssikre alle elementer. Les mer om «Sekretariat tjenester»

Les mer om «Hvordan jobber vi» «Prosjektledelse» «Deltagerservice»

Hvorfor velge CIC event congress?

 • Event Management siden 1995 - profesjonelle løsninger er avhengig av godt håndverk
 • Et CIC-team med solid kompetanse fra alle deler av bransjen
 • Erfaring fra mange ulike, krevende produksjoner i inn –og utland
 • Kreative, med et øye for detaljer
 • Har fokus på det visuelle uttrykket i eventet – evnen til å se helheten
 • Er grundige og kostnadseffektive – konkurransedyktige priser
 • Er dyktig på logistikk, kjøreplaner og gjennomføringsevne
 • Har et bredt kontaktnett i Norge og internasjonalt – jobber kun med de beste
 • Sertifisert IATA-byrå – kontroll på egne flybilletter og egne spesialavtaler
 • Leverer profesjonalitet i alle ledd
 • Kan skilte med solide referanser med tilnærmelsesvis 100% gjenkjøp
 • Scorer på personlig service, er fleksible og tilstede i våre prosjekter

Vi vet at vi aldri er bedre enn vårt siste gjennomførte arrangement.  Derfor er vi både ydmyke og stolte når kundene kommer tilbake år etter år, eller gir oss tillitt  ved å inngå rammeavtaler på 3 og 3 år.

Ta kontakt, helt uforpliktende, ved planlegging av ditt neste arrangement!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.