22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no

Personvernerklæring

 

EUs nye personvernforordning (GDPR) ble vedtatt i april 2016. De nye reglene trådte i kraft i EU 25. mai for hvordan virksomheter, organisasjoner og offentlige institusjoner i EU skal behandle personopplysninger (*EUs nye personvernforordning – GDPR). I Norge trådte de nye personvernreglene i kraft fra 1. juli 2018. Dette er noe som skjer i hele Europa med en ny felles lovgivning. Formålet med den nye lovgivningen er å styrke beskyttelsen av enkeltpersoners personopplysninger. De viktigste endringene for deg som forbruker, er at du har rett til å be om å få innsyn i, korrigere eller slette personopplysningene dine. Du har også rett til å protestere mot og begrense behandlingen av personopplysningene dine. Forutsatt at behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykke, har du videre rett til når som helst å trekke tilbake samtykket. Tilbaketrekkingen vil ikke ha betydning for lovligheten ved behandlingen som er utført før du trekker tilbake samtykket. Dessuten har du rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine til bruk i direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Du har også rett til å motta en kopi av personopplysningene som du selv har oppgitt, i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format.

Nye retningslinjer for personvern
For oss i CIC event congress as er det viktig å beskytte kundenes og brukernes personopplysninger og overholde reglene i forordningen. Derfor har vi oppdatert våre retningslinjer for personvern. Retningslinjene for personvern er relevante for deg, ettersom vi trenger personopplysningene i forbindelse med de tjenester du kjøper av oss, eller i tilfeller hvor du deltar på et arrangement hvor vi er teknisk arrangør. CIC event congress as vil i forbindelse med arrangementer som avholdes i vår regi be spesielt om samtykke til lagring av personopplysninger knyttet til de enkelte prosjekter.

 

Behandlingsansvarlig:
CIC event congress as
Lorraine C. Coyle Dørum, Adm. Direktør
lorraine.dorum@cic.no
Kontor: +47 22 59 19 82 | Mobil: +47 95 02 13 11

 

Hva slags informasjon er det vi samler inn?

CIC event congress as samler inn personopplysningene dine i forbindelse med invitasjon og deltagelse på et av våre arrangementer (samlinger, konferanser, reiser, osv.). De innhentede personopplysninger er nødvendig for å garantere din deltagelse på arrangementet.

Avhengig av arrangement kan vi muligens be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Hvilken virksomhet du jobber for
 • Stilling, tittel
 • Passinformasjon for internasjonale reiser
 • Eventuell medlemskap i foreninger for deltagelse på konferanser og kongresser
 • Betalingsinformasjon (fakturaadresse, kredittkortnummer, PO nummer)
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer (bl.a. diettbehov, informasjon om nedsatte funksjonsevner, nasjonalitet)

 

Hva er formålet med behandlingen av personopplysningene?

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Deltakerliste for arrangementet (til internt bruk)
 • Bestilling av fly- og togbilletter, hotellovernatting, bespising
 • Utstedelse av fakturaer

 

Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med innsamlingen, deretter sletter vi informasjonen. Nødvendige opplysninger knyttet til økonomiske transaksjoner oppbevares og slettes iht regnskapsloven og bokføringsloven.

 

Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten.

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Vi deler personopplysningene dine med tredjeparter kun ved følgende anledninger:

 • Bestilling av transport (fly, tog, buss)
 • Bestilling av hotellrom
 • Bestilling av bespisning (informasjon om diettbehov)
 • Bestilling av aktiviteter, sosialt program

 

Dine rettigheter i forhold til innsyn og sletting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss.

 

Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

 

For mer informasjon besøk følgende lenker:

Datatilsynet

Personopplysningsloven

Regnskapsloven

Bokføringsloven