22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no

Personvernerklæring

Personvern
EUs nye personvernforordning (GDPR) ble vedtatt i april 2016. De nye reglene* trådte i kraft i EU 25. mai for hvordan virksomheter, organisasjoner og offentlige institusjoner i EU skal behandle personopplysninger (*EUs nye personvernforordning – GDPR). I Norge trer de nye personvernreglene i kraft fra 1. juli 2018. Dette er noe som skjer i hele Europa med en ny felles lovgivning. Formålet med den nye lovgivningen er å styrke beskyttelsen av enkeltpersoners personopplysninger. De viktigste endringene for deg som forbruker, er at du har rett til å be om å få innsyn i, korrigere eller slette personopplysningene dine. Du har også rett til å protestere mot og begrense behandlingen av personopplysningene dine. Forutsatt at behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykke, har du videre rett til når som helst å trekke tilbake samtykket. Tilbaketrekkingen vil ikke ha betydning for lovligheten ved behandlingen som er utført før du trekker tilbake samtykket. Dessuten har du rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine til bruk i direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Du har også rett til å motta en kopi av personopplysningene som du selv har oppgitt, i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format.

Nye retningslinjer for personvern
For oss i CIC event congress as er det viktig å beskytte kundenes og brukernes personopplysninger og overholde reglene i forordningen. Derfor har vi oppdatert våre retningslinjer for personvern. Retningslinjene for personvern er relevante for deg, ettersom vi trenger personopplysningene i forbindelse med de tjenester du kjøper av oss, eller i tilfeller hvor du deltar på et arrangement hvor vi er teknisk arrangør. CIC Event AS vil I forbindelse med arrangementer som avholdes i vår regi spesielt be om samtykke til lagring av personopplysninger knyttet til de enkelte prosjektene. Dine opplysninger vil ikke uten ditt samtykke bli brukt i andre sammenhenger (markedsføring, nyhetsbrev o.l.).

Dette til din informasjon.

Med vennlig hilsen
CIC event congress as
Lorraine C. Coyle Dørum Adm. direktør

CIC på Facebook