22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no
Gode verdier

Gode verdier

Som mennesker er det mange verdier vi deler som kan føre oss sammen og skape sterke bånd mellom oss. Fellesskap, kjærlighet, respekt, empati og solidaritet er noen av disse verdiene. Disse verdiene er viktige fordi de kan hjelpe oss med å forstå hverandre bedre og...