22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no

Smitteverntiltak

Det er svært viktig for oss at alle deltakere på firmaturer/samlinger, konferanser og eventer i CIC sin regi får en trygg og god opplevelse. Vi har derfor utarbeidet en smittevernveileder som er i tråd med myndighetenes anbefalinger, og som brukes på alle våre arrangementer i inn –og utland.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål i denne forbindelse.

CIC på Facebook