22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no

Smitteverntiltak

Det er svært viktig for oss at alle deltakere på firmaturer/samlinger, konferanser og eventer i CIC sin regi får en trygg og god opplevelse. Vi har derfor utarbeidet en smittevernveileder som er i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Denne vil være oppdatert til enhver tid.

Smitteverntiltak i Norge vil bli fulgt opp av CIC, og vi vil kvalitetssikre at disse overholdes på de ulike arena i Norge.

Internasjonalt må vi forholde oss til myndighetenes til enhver tid gjeldende regler på reisemålet.

CIC vil informere om disse og sørge for at disse følges til punkt og prikke fra alle de involverte parter/leverandører.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål i denne forbindelse.