22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no

Hvordan jobber vi i CIC?

Event Management
Målrettet planlegging, stødig kurs og klar ansvarsfordeling er avgjørende for å sikre forventet fremdrift og gode resultater i et prosjekt. CIC er ansvarlig for å holde i trådene i tett dialog med oppdragsgiver. Alle våre eventer har dedikerte prosjektledere og rådgivere som følger prosjektet og våre oppdragsgivere – fra idefase og planlegging til leveranse og gjennomføring.

Behovs –og situasjonsanalyse – budskapsformidling
Et informativt og kreativt oppstartsmøte tidlig i prosessen danner grunnlaget for riktig leveranse tilpasset våre kunders tanker rundt klare målsetninger, og hvordan kan vi synliggjøre selskapets verdier på en god måte. For oss er det viktig å forstå og se helheten i arrangementet, på den måten kan vi hjelpe med å finne virkemidler for å spisse og forsterke budskapet.

Konseptutvikling – riktig leveranse til riktig pris
I neste fase utarbeides et konsept, konkrete ideer, løsninger og kostnadsrammer.
CIC forhandler alltid frem de beste betingelser fra våre samarbeidspartnere og underleverandører.
Etter felles gjennomgang og evaluering gjøres eventuelle tilpasninger før prosjektet settes i gang.

Web basert event side
Med tilpasset design kan vi produsere egen webside som inneholder bl.a. elektronisk invitasjon, påmelding, program, diverse utsendelser, oppdateringer, purringer, rapporter, adgangskort, navneskilt, produksjon av egen event-app og mange andre skreddersydde funksjoner.

Kosmetiske tilpasninger
Små og viktige detaljer tilpasses underveis, og du som oppdragsgiver holdes løpende orientert om   gode forslag og ideer som setter «prikken over i`n» i arrangementet, alt innenfor gitte kostnadsrammer. Mange er kjent med uttrykket «The devil is in the detail», som forteller oss hvor viktig disse små detaljene kan være i et event, enten det er for et firma eller en privat person.

Oppfølgingsmøter underveis i prosjektet er essensielt for et godt samarbeid og gir trygghet om forventet resultat.

God planlegging er alfa og omega for suksess
Prosjektgruppen i bedriften skal kunne fokusere på sine oppgaver i prosjektet, vel vitende om at alt annet er ivaretatt av CIC event congress. Ingenting blir overlatt til tilfeldighetene.
Stikkordene er klar ansvarsfordeling, struktur og gode marginer, logistikk og detaljerte kjøreplaner.

Gjennomføring av arrangementet
Vi er meget bevisst vår oppgave i kulissene, og at det er du som kunde som skal «skinne» utad.
Vårt team er ofte personlig tilstede både i forkant og under operasjon av et oppdrag, litt avhengig av størrelse og kompleksitet, enten det er i Norge eller utlandet.
Det handler om til enhver tid å ligge i forkant og kvalitetssikre alle elementer.

Evaluering og sluttføring
I CIC er vi svært opptatt av å gjennomføre en grundig evaluering av hvert prosjekt. Utgangspunktet vårt er alltid å kunne bli enda bedre og strekke oss enda lenger.

Fullstendige og spesifiserte kostnadsoppsett i henhold til alle avtaler følger alltid som et vedlegg til alle våre sluttoppgjør. Her forekommer aldri overraskelser!

CIC er med på å skape våre kunders suksess

Telefon 22 59 19 80