22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no

Økonomistyring

Budsjetter og kostnadskontroll manøvreres med en sikker hånd.

Budsjetter og kostnadskontroll manøvreres med en sikker hånd

Med solid erfaring med budsjetter og kostnadskontroll av større eventer, konferanser og kongresser, kan våre oppdragsgivere være trygge på at det er kontroll i alle ledd, og at vi alltid leverer i henhold til oppdragsbeskrivelse.

 • Utarbeidelse av realistiske kostnader opp mot forventede inntekter i tett dialog med oppdragsgiver
 • Kvalitetssikring av alle kostnader i regnskapet
 • Prosjektleder og vår økonomiavdeling bistår i dette arbeidet og tar ansvar for de poster som inngår i våre oppgaver/ansvar og/eller hele regnskapet for konferansen
 • Ansvarlig for løpende kostnadsstyring og kontroll under planlegging, gjennomføring og sluttføring
 • Opprettelse av egen klient konto
 • Jevnlige oppdateringer i statusmøter med arrangements komite
 • Innkreving av deltageravgifter og sponsor inntekter samt purringer av disse
 • Godkjenning og utbetaling av alle relevante utgifter, leverandør regninger med mer
 • Utbetaling av lønn og honorar til foredragsholdere og andre relevante i prosjektet
 • Utbetaling av diverse reiseutgifter, hotell opphold til foredragsholdere og spesielt inviterte
 • Innrapportering av sosiale utgifter, skatt og moms på vegne av oppdragsgiver
 • Presentasjon av endelig, spesifisert regnskap etter avsluttet konferanse iht. oppdragsbeskrivelse, klar til revisorgodkjennelse

Les mer om «Konferanser» «Prosjektledelse» «Deltagerservice»

Hvorfor velge CIC event congress?

 • Event Management siden 1995 - profesjonelle løsninger er avhengig av godt håndverk
 • Et CIC-team med solid kompetanse fra alle deler av bransjen
 • Erfaring fra mange ulike, krevende produksjoner i inn –og utland
 • Kreative, med et øye for detaljer
 • Har fokus på det visuelle uttrykket i eventet – evnen til å se helheten
 • Er grundige og kostnadseffektive – konkurransedyktige priser
 • Er dyktig på logistikk, kjøreplaner og gjennomføringsevne
 • Har et bredt kontaktnett i Norge og internasjonalt – jobber kun med de beste
 • Sertifisert IATA-byrå – kontroll på egne flybilletter og egne spesialavtaler
 • Leverer profesjonalitet i alle ledd
 • Kan skilte med solide referanser med tilnærmelsesvis 100% gjenkjøp
 • Scorer på personlig service, er fleksible og tilstede i våre prosjekter

Vi vet at vi aldri er bedre enn vårt siste gjennomførte arrangement.  Derfor er vi både ydmyke og stolte når kundene kommer tilbake år etter år, eller gir oss tillitt  ved å inngå rammeavtaler på 3 og 3 år.

Ta kontakt, helt uforpliktende, ved planlegging av ditt neste arrangement!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.