22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no

NTE Samling - 700 ansatte

VEIEN VIDERE!

Clarion Hotel & Congress Trondheim

Ansattesamling 2 dager til ende med 700 ansatt, faglig innhold, underholdning & fest.

CIC event congress på plass i forkant som alltid.

 

I full gang med rigg og alle forberedelser.

 

Clarion Hotel & Congress – funksjonelt til større samlinger.

 

VEIEN VIDERE!

Implementering av ny konsernstrategi.

Bjarne Brøndbo D.D.E. varmer opp til kveldens ansattefest…

Festen er godt i gang – elektrisk stemning!!!

D.D.E. i slaget…«Det går likar no».

 

«CIC har vært meget iderik, utvist stor kunnskap om mulighetene for hvordan spesielt involvering av ansatte kan skje på en slik samling. CIC bidro til at vi lyktes med involvering av ansatte i forhold til tema, de var flinke til å finne gode løsninger, de utfordret oss til å tenke nytt, og de hadde et tydelig fokus på å gjennomføre et godt regissert og profesjonelt arrangement. Ingen oppgave har vært for liten, og ingen for stor. Vi har satt stor pris på den profesjonalitet CIC har utvist gjennom prosessene.»

Rita Bettina Fjerstad Ajer
HR direktør

 

CIC er med på å skape våre kunders suksess

Telefon 22 59 19 80