22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no

OMEGA-3 STATE OF THE ART SYMPOSIUM

Pronova BioPharma inviterte alle sine internasjonale kunder til et fagsymposium i Danmark med cirka 300 deltagere fra hele verden. CIC stod for koordinering og logistikk av innreise og utreise for alle delegasjoner, lokal transport, innkvartering, møter og sosialt program

Besøk på Pronova BioPharma sin fabrikk i Kalundborg

Koordinering av alle delegatene fra hele Vest- og Øst-Europa, India, Thailand, Malaysia, Indonesia, Korea, Taiwan, Saudi-Arabia, Arabiske Emirater og USA. CIC stilte med engelsk-, spansk- og fransktalende prosjektledere.

Omvisning på Kalundborg

Med demo av «manufacturing process of Omacor».

CIC stab på plass i forkant av og under hele samlingen

«Vi opplever CIC som en svært serviceinnstilt, erfaren og profesjonell aktør med fokus på kundene, og hva som er de beste løsningene til enhver tid. Vi takker for et solid bidrag fra CIC, som helt bestemt har utgjort en stor del av suksessen til våre kundeaktiviteter i 2012.»

Anita Patel Jusnes – Commercial Director
Pronova BioPharma Norge AS

Faglige møter på fabrikken

Bespisning og kunstneriske innslag underveis.

Diskusjoner – poster utstilling

Utveksling av erfaringer med OMACOR.

OMACOR Worshop

Vi smaker på de ulike prosessene.

 

OMACOR – OMEGA-3

 

Personer

Dager

Års planlegging

Meget vellykket kunde arrangement

CIC er med på å skape våre kunders suksess

Telefon 22 59 19 80