22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no

PCO - Professional Congress Organizer

Profesjonelle løsninger er først og fremst avhengig av godt håndverk

Nasjonale og internasjonale kongresser – PCO tjenester

CIC er en profesjonell møtearrangør og PCO i Oslo med 20 års erfaring. Med et stjernelag av erfarne og engasjerte prosjektledere kjører CIC små og store, nasjonale og internasjonale kongresser i Norge med mange tusen deltagere. Våre oppdragsgivere kan være trygge på at det er kontroll i alle ledd, og at det leveres i henhold til oppdragsbeskrivelse.

Å arrangere en kongress er en krevende oppgave som tar mye tid. Henter du inn en profesjonell samarbeidspartner allerede fra starten av begynner du i riktig ende.

CIC kan bistå med:

 • Prosjektledelse. Vi deltar på alle relevante møter uansett hvor i Norge
 • Research i forhold til alternative lokaliteter og øvrige løsninger
 • Produksjon av nettside for kongressen
 • Reservasjoner og koordinering av all innkvartering, sosialt program og så videre
 • Bestilling av flybilletter og andre former for transport
 • Administrasjon og økonomi i forbindelse med alle påmeldinger
 • Oppfølging og koordinering av sponsorer og utstilling
 • Abstract håndtering
 • Alt møteteknisk i forbindelse med kongressen, samt innhenting av tolker
 • Tilrettelegge og gjennomføre det sosiale programmet, inkludert underholdning
 • Produksjon av pre- og postturer
 • Utforming og design av trykksaker. Både digitalt og papir. Produksjon av navneskilt, kongressmapper, med mer
 • Budsjetter med oppfølging og rapportering
 • Ferdigstille regnskapet for kongressen
 • Pakking og organisering av alt kongressmateriell
 • Sekretariat og vertinner under selve kongressen

Vi vet at vi aldri er bedre enn vårt siste gjennomførte arrangement.
Derfor er vi både ydmyke og stolte når kunder kommer tilbake år etter år.

 • NSF –  Norsk Landsgruppe av Akuttsykepleiere valgte CIC som PCO til “Akuttdagene” i Sarpsborg, Trondheim, Kristiansund og Kristiansand for 350 deltagere med stor utstilling
 • NFOG Nordisk Gynekologisk Kongress valgte CIC som PCO for deres nordiske kongress i Bergen for 800-900 personer med stor vitenskapelig utstilling
 • ISSHP European Congress valgte CIC som PCO for deres europeiske kongress i Tromsø for 350 personer
 • Diabetes Forum har valgte CIC som fast leverandør på alle møter og samlinger. Fra 200 til 900 personer
 • NGF Norsk Gynekologisk Forening har valgt CIC som fast kongressbyrå for alle deres årsmøter, gjennomført i Oslo, Førde, Bodø, Fredrikstad, Arendal, Ålesund, Tromsø, Drammen, Trondheim og Bergen for 400 deltagere, inkludert stor vitenskapelig utstilling og posterutstilling
 • Norsk Dermatologisk Forening har valgt CIC som fast leverandør for deres årsmøter
 • Norsk Urologisk Forening har valgt CIC som fast leverandør for sine årsmøter

Referanser og referansebrev oversendes på forespørsel.

 

CIC er med på å skape våre kunders suksess

Telefon 22 59 19 80