22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no

Kongressreiser og messereiser 

CIC tilrettelegger fellesreiser for enkeltbedrifter, foreninger og bransjeorganisasjoner til de store messene og kongressene i Europa, USA, Sør-Amerika og Østen. Vi har blant annet samarbeidet med legemiddelindustrien i 20 år, og har et stort kontaktnett. For medisinske kongresser i utlandet kan vi være behjelpelig med å samle legemiddelfirmaer som ønsker å være en del av en fellesreise.  På den måten kan du som individuell reisende nyte godt av grupperabatter og samtidig få muligheter til å reise sammen med dine kunder eller kollegaer. Tilrettelegging av felles faglige møter, «norsk aften” og så videre kan vi også hjelpe til å koordinere.

Vi skreddersyr nettsider for administrasjon og oppfølging av påmeldinger, og kan også kan organisere avhenting, levering av kongressmateriell, adgangskort og så videre.

Når CIC kjøper rom i forbindelse med kongresser i utlandet er vi svært kostnadsbevisste. Vi sammenligner alltid tilbud fra våre hoteller, kongresshoteller, housing-byrået og sekretariatet for kongressen, samt tilbud fra våre internasjonale samarbeidspartnere.

Messereiser til Tyskland gjøres kun på oppdrag.

  • Roche Norge, Abbott Norge, GlaxoSmithKline, Boehringer, Janssen-Cilag, Pfizer, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis, Nycomed Pharma, Bayer, Algol Pharma har benyttet CIC til sine kongressreiser til utlandet.
  • Ferring Legemidler velger CIC for alle sine utenlandske kongressreiser.
  • Norsk Gynekologisk forening valgte CIC til sine fellesreiser i Norden, Europa og til oversjøiske reisemål.
  • Norsk Dermatologisk forening valgte CIC til sine fellesreiser til de internasjonale kongressene.
  • Norsk Familieterapiforening valgte CIC som leverandør for deres fellestur til Istanbul og Berlin.
  • Norsk Urologisk forening har valgt CIC til sine fellesreiser i Europa.
  • ECR-fellesreiser (røntgen) organiseres årlig fra CIC.
  • ERS-fellesreiser (lunge) organiseres årlig fra CIC.

Referanser og referansebrev oversendes på forespørsel.

CIC er med på å skape våre kunders suksess

Telefon 22 59 19 80