22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no

NOVARTIS sitt DIAgoNAL møtet

gjennomført på Grand Hotel, Oslo med stor suksess.
Faglig møte med leger fra hele landet.

CIC på plass både i forkant og under hele arrangementet.
Trygghet skaper tillitt.