22 59 19 80 / 950 21 311 cic@cic.no

Utviklingen har gått med rekord fart de siste 20 årene. Vår bransje er intet unntak.

Teknologi er det enkelt elementet som har påvirket reiselivsbransjen mest de siste 20 årene. Dette kombinert med at vi mennesker reiser mer, oftere og lenger enn noen gang tidligere.

Teknologien har brakt mange reiselivsprodukter nærmere kunden. Det er bra og kan sikre så vel mangfoldet, effektiviteten og direkte relasjoner mellom kunde og leverandør.

En reiseopplevelse eller et arrangement består imidlertid ofte av flere elementer enn det mange tenker på. Det gjør til at det som kan fremstå som enkle løsninger, ofte er både fragmentert og ikke så prisgunstig når det kommer til stykket. Som en aktør i dagligvarebransjen så riktig uttrykker det: «Det er summen på kassalappen som teller»

CIC har i 20 år arbeidet med sammensatte produkter for krevende, kvalitets og prisbevisste kunder. Vi blir utfordret hver dag og vokser på det. Kombinert med solid økonomi, medarbeidere med lang fartstid i bransjen og kreativitet,  tilstreber CIC å ligge i forkant av utviklingen. Vi benytter i dag all tilgjengelig teknologi for å sikre gode løsninger for våre kunder, er faglig oppdatert, ligger i forkant av utviklingstrendene og leverer de produkter kundene forventer av oss. CIC har endret kurs, gjort tilpasninger til dagens marked og er i dag igjen en garantist for riktig kvalitet, riktig pris og riktige løsninger.

Mange kunder vi samarbeidet med de første årene velger fremdeles CIC når det skal arrangeres et event, en samling, kick-off eller  incentive opplegg.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale rundt ditt neste arrangement.